เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ2

หลังจากที่หนุมานสร้างบ้านเมืองในพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระราม เสร็จ จึงตั้งชื่อว่าเมืองลพบุรี อันหมายถึง เมืองของพระลพ พระโอรสองค์หนึ่งของพระรามซึ่งหนุมานให้ความเคารพนับถือเช่น เดียวกับพระราม ส่วนศรของพระรามนั้นเนื่องจากมีอานุภาพร้ายแรง ชาวเมืองจึงอัญเชิญไปไว้ในศาลอันมีนามว่า “ศาลลูกศร” โดยมีความ เชื่อว่าจะต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงไว้เสมอ มิเช่นนั้นจะร้อนระอุจนเกิดไฟไหม้ เมืองลพบุรี

พระราม
พระราม

อีกตํานานเกี่ยวกับ พระราม และการเกิดไฟไหม้เมืองลพบุรีคือเรื่องราวของ ท้าวกกขนาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาจากรามเกียรติเช่นกัน กล่าวคือ หลังจากเสร็จศึกทศกัณฐ์แล้ว พระรามได้ตรัสถามพิเภกว่าพวกยักษ์ ตายหมดแล้วหรือยัง พิเภกลืมไปว่าตนก็เป็นยักษ์เหมือนกัน ว่ายังเหลือเพียงยักษ์กกขนากอีกตนหนึ่ง พระรามจึงใช้เป็นยักษ์เหมือนกันจึงทูล คนหนึ่ง พระรามจึงใช้ต้นกกมาทําเป็นศรแล้ว แผลงไปสังหารพวกยักษ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ พิเภกจึงถูกศรด้วย

สําหรับท้าวกกขนากนั้น (บางตํานานบอกว่ายักษ์ตัวนี้ชื่อ ท้าว คุณราช) เมื่อถูกศรแล้วก็ปลิวมาตกที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าเขาวง พระจันทร์ และพระรามได้สาปให้ยักษ์กกขนากทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นีจน กว่าพระศรีอาริย์จะมาโปรด ด้วยเหตุนี้นางศรีพระจันทร์ ธิดาของท้าว กกขนากจึงมาอยู่คอยปรนนิบัติดูแลยักษ์ผู้เป็นบิดา และพยายามทอ ผ้าผืนหนึ่งด้วยใยบัวเพื่อเป็นจีวรสําหรับถวายพระศรีอาริย์พระพุทธเจ้า องค์ที่ ๕ ผู้จะมาตรัสรู้ในอนาคตกาลต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระสมณโคดมซึ่งเป็นองค์ที่ ๔ องค์ปัจจุบัน

ศรที่ตรึงร่างท้าวกกขนากอยู่นั้นจะขยับออกทุกๆ ๓ ปี หนุมานจึง ให้ไก่แก้วอยู่คอยเฝ้าโดยสั่งว่าเมื่อเห็นศรเขยื้อนจะหลุดให้ไก่แก้วส่งเสียง ขันขึ้น หนุมานก็จะเหาะมาตอกศรให้แน่นอย่างเดิม และทุกครั้งที่ หนุมานตอกศรจะเกิดประกายไฟลุกไหม้ ดังนั้นชาวเมืองลพบุรีจึงคอย ระมัดระวังกันพิเศษเพราะมักจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในทุกๆ ๓ ปี และ ศรของพระรามนั้นหากถูกราดรดด้วยน้ําส้มสายชูก็จะหลุดออกได้ จึงมี เรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าวันดีคืนดีจะเห็นหญิงสาวสวยถือขวดมาซื้อ น้ําส้มสายชูในตลาด แต่ชาวเมืองรู้ว่าเป็นนางศรีพระจันทร์แปลงมาจึง ไม่ยอมขายให้ และสมัยหนึ่งแม่ค้าในตลาดลพบุรีถึงกับไม่ยอมขาย น้ําส้มสายชู

ศึกรามเกียรติ์
พระราม

After HanumanbuiltthecityintheareathatwasreceivedfromRama finished.Therefore named the city of Lop Buri,whichmeansthecityof PhraLopAsonofRama,whoHanuman respected, for example Same as RamaAsforthearrowsofRama,due to his powerful power The people of the city thereforebrought it to the court named “Court Arrow”,with the beliefthatwater must always be used. Otherwise, it will get sweltering until Lop Buri city fires.

About alongtimeabout Rama and the fire of Lop BuriCityisthe story of Thao Kokkhanak which also has a historyfrom

Ramkiat.Thatisto say, aftertheendofthebattleofTosakanRamaaskedPeck. Areyou dead Pipek forgot that he was a giant too.Thatthereisonly one other giant still Rama therefore used it as a giant, sohesaidone person, Rama, therefore used the papyrus to make an arrow. Pride

to kill the remaining giants Therefore Pipek is also

arrowFor that god (Bang Long said that this giant named Thao Khun Ratch)

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google