จระเข้ยักษ์

เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ3

ในระหว่างที่ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้น วันหนึ่งมีพระทั้งสองรูปหายไปใน ตํานานสถานที่ เขาวงพระจันทร์ ที่จนถึงเขาวงพระจันทร์ และพบกับร่างของท้าวกกขนากที่กล เป็นหินนอนยาวเหยียดอยู่ในถ้ํา มีชายชราคนหนึ่งปรากฏร่างขึ้น

ตํานานสถานที่ เขาวงพระจันทร์

พระทั้งสองรูป จึงขอพักในถ้ํา และถามทางที่จะธุดงค์ต่อไป วันรุ่งขึ้นนางศรี พระจันทร์กลับจากหาซื้อน้ําส้มสายชู และได้นําอาหารถวายพระ แต่เมื่อไม่เห็นจึงถามท้าวกกขนากว่า พระสองรูปหายไปไหน  กกขนากตอบว่า เห็นแมลงวันสองตัวผ่านมาเลยเอาลิ้นตวัดเข้าไปในปาก นางจึงว่าหากยังทํากรรมอยู่เช่นนี้จะมีโอกาสเป็นอิสระได้อย่างไรนับแต่ นั้นมาร่างของท้าวกกขนากก็กลายเป็นหินไปอย่างถาวร

ส่วนนางศรีพระจันทร์ รออยู่เป็นเวลานานหลายปีไม่เห็นพระศรี อาริย์มาโปรดสักทีจึงมีความโทมนัส ระบายความคับแค้นออกมาเป็น เสียงเพลงในทุกคืนวันเพ็ญ และในที่สุดนางก็ตรอมใจตาย ณ ภูเขาลูก นั้นซึ่งต่อมามีชื่อเรียกว่า เขาวงพระจันทร์ ดังกล่าวมาแล้ว

ยังมี ตํานานสถานที่ เขาวงพระจันทร์ เกี่ยวกับเขาวงพระจันทร์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้อง กับตํานานสถานที่หลายแห่งในเมืองลพบุรี เช่น เขาเจ้ากงจีน เขาจีนโจน คลองบางขันหมาก เขาตะเภา เขาพับผ้า เขาแก้ว เขาตะกร้า เขาขนม บูด เขาตะเข้ ซึ่งเนื้อหานั้นคล้ายกับเรื่อง ตาม่องล่าย นิทานประจําจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยที่เมืองลพบุรียังเป็นทะเล และเป็นเมือง ท่าค้าขายมีพ่อค้าสําเภาจากเมืองจีนนําสินค้ามาขายที่เมืองนี้เป็นประจํา ชาวเมืองเรียกว่า “เจ้ากงจีน” ซึ่งฐานะร่ํารวย และมีภรรยานับร้อยคน แต่เมื่อผ่านเมืองใดเห็นลูกสาวบ้านใครมีความสวยงามก็จะสู่ขอมาเป็น ภรรยา โดยจัดพิธียกขันหมากอย่างใหญ่โตหรูหรา แล้วก็นําภรรยาของ ตนไปอยู่ที่เมืองจีนทุกราย

While suffering One day, the two monks disappeared in Long time, Khao Wong, the moon place, until Khao Wong Phrachan And found the body of the goddess A long stone lying in the bottom An old man appeared in the body

Both monks Therefore, please rest in And asked the way to continue the hike The next day, Mrs. Sri The moon returned from buying orange vinegar. And brought food to the monks But when he didn’t see it, he asked Where did the two monks go? The crowd responded that they saw two flies passing by, then putting the tongue in the mouth. She therefore said that if he had done this action, how could he be free? Then came the body of his body, which became a stone permanently

There is still a long time. Another story about Wong Wong Chan Related With many places in Lop Buri such as Khao Chao Kong, Khao Chin, Joan Khlong Bang Khan Mak, Khao Taphao, Khao Phaeng, Khao Kaew, Basket Khao, Buak Khao Khao. The content is similar to the story of the story of the province. Prachuap Khiri Khan follows

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google