จระเข้ยักษ์

เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ5

ส่วนเรือที่ถูก จระเข้ยักษ์ อาละวาดจนล่ม นั้น ต่อมากลายเป็น ภูเขาลักษณะคล้ายสําเภา มีชื่อเรียกว่า “เขาตะเภา” อยู่ในเขตท้องที่ ตําบลพระเนียด อําเภอโคกสําโรง

จระเข้ยักษ์
จระเข้ยักษ์

จระเข้ยักษ์ ได้ทำการล่มเรือสําหรับข้าวของที่อยู่ในเรือก็ลอยไป ตามคลื่นลม ผ้าแพรที่เป็นพับๆ นั้นได้ลอยไปติดรวมกันอยู่ ณ สถานที่ แห่งหนึ่ง ต่อมากลายเป็นภูเขามีลักษณะเป็นชั้นๆ คล้ายผ้าแพรพับไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “เขาพับผ้า” หรือ “เขาหนีบ” อยู่ห่างตัวเมืองลพบุรี ไปราว ๔ กม. แก้วแหวนเงินทองในเรือนั้นเมื่อจมลงกลายเป็น “เขาแก้ว”

มีลักษณะคล้ายกับคนเอาหินมากองซ้อนกันไว้เป็นหย่อมๆ เป็นเขาที่ ตั้งอยู่โดดเดี่ยว มีวัดคีรีรัตนารามหรือวัดเขาแก้วตั้งอยู่บนเขาลูกนี้

ตะกร้าที่ใส่ข้าวของต่างๆ มาในเรือได้ลอยไปตามคลื่นลม และจม ลง ณ บริเวณที่เรียกกันว่า “เขาตะกร้า” ซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้าย กับตะกร้า อยู่ติดกับบริเวณอ่างเก็บน้ําซับเหล็กในปัจจุบัน ส่วนขนม ต่างๆ นั้นลอยไปติด ณ บริเวณใกล้ๆ กันต่อมากลายเป็นภูเขามีชื่อว่า “เขาขนมบูด” ซึ่งกล่าวกันว่าหินจากภูเขาลูกนี้เมื่อหยิบมาดมดูจะมีกลิ่น คล้ายขนมบูด

สําหรับนางนงประจันทร์ยืนดูที่บนฝั่ง เห็นขบวนเรือขันหมากลุ่มก็ ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นอย่างลืมตัวจึงพลัดตกลงไปในทะเล และนางว่าย น้ําไม่เป็นจึงจมน้ําตาย ร่างได้กลายเป็นภูเขาชาวบ้านเรียกว่า เขานง ประจันทร์บ้าง เขานางพระจันทร์บ้าง เขานงพระจันทร์บ้าง จนกระทั่งใน ปัจจุบันเรียกเพี้ยนกันมาเป็น “เขาวงพระจันทร์” ส่วนหนุ่มคนรักที่แปลง กายเป็นจระเข้ยักษ์อาละวาดจนเหน็ดเหนื่อยหมดเรี่ยวแรง เมื่อรู้ว่าหญิง คนรักเสียชีวิตก็สิ้นใจตายกลายเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับจระเข้ ชาว บ้านจึงเรียกว่า “เขาตะเข้” หรือ “เขาจระเข้” หากนั่งรถยนต์ไปตาม ถนนสายโคกสําโรง – ลํานารายณ์จะสังเกตเห็นได้ชัด คือเขาตะเภาจะอยู่ ทางทิศใต้ของถนน ส่วนเขาจระเข้อยู่ทางทิศเหนือ

The boat that was razed by the giant crocodile then became The mountain looks like Sampa Whose name is called “Khao Tapao” in the local area Sublime District Khok Samrong District

The giant crocodile has taken off the ship for the belongings in the boat to float along the wind waves.

Then floated together at one place later became a layer of mountains Like a satinThe villagers call “Khao Phum” or “Khao Khip”

about 4 km away from Lopburi town. Kaew Waen, gold rings in that boat when sinking into “Khao Kaew”

Looks like a stone pile of patches that are lonelyThere is Wat Khiri Rattanaram or Khao Kaeo temple on this hill

Baskets that store things The boat floated along the waves and sank at an area known as “Khao Basket”,

which is a mountain that resembles a basket next to the area of ​​the steel liner today. The nearby area later became a mountain called “Khao Kham Buff”. It is said that the rock from this mountain, when smelled, will smell like Khom Pak.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google