สังหาร

เสาไห้ (เสาร้องไห้) จบ

ลักษ์แก่เจ้าเมืองและเหล่ายังมีน้ําขังอยู่เทลงในพะเนียงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ ข้าราชบริพารโดยทั่วหน้ากัน เจ้าเมืองของมเตกพระทัยตอน มาเกิด ณ เมืองละโว้แล้ว ควรจะรีบยกกองทัพไปจับตัวตรัสว่า บัดนี้ผู้มีบุญ

อัพไปจับตัวมา สังหาร เสียดีกว่านายร่วงรู้ข่าวว่าทหารขอมยกกองทัพมาจับตัวก็หนีออกดแกลับตัวก็หนีออกจากเมือง

ละไว้ขึ้นไปทางเหนือและได้หลบอยู่ริมวัดแห่งหนึ่งณบ้านบางคลาน เขต เมืองพิจิตร ได้รับความอดอยากถึงกับต้องขออาหารชาวบ้านกิน ผู้ที่มีจิต เมตตาได้นําข้าวและปลาหมอตัวหนึ่งมาให้ สังหาร นายร่วงกินเนื้อปลาทั้งสอง ข้างหมดแล้วก็โยนลงไปในสระ และสั่งว่า “เจ้าจงมีชีวิตขึ้นมาเถิด” พลันปลาซึ่งไม่มีเนื้อมีแต่ก้างนั้นก็กลับมีชีวิตขึ้นมาแหวกว่ายอยู่ในน้ํา ชาวบ้านเรียกว่า ปลาก้าง ต่อมาจึงเดินทางไปถึงเขตแขวงเมืองเชลียง นายร่วงจึงหยุดพักและรู้สึกปวดท้องถ่ายจึงนั่งถ่ายที่ข้างป่าเสร็จแล้วได้ หักกิ่งไม้แห้งมาชําระและโยนทิ้งพร้อมกับสั่งว่า “จงงอกขึ้นมาเถิด”

พลันไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นต้นซึ่งมีกลิ่นเหมือนอาจม ชาวบ้านเรียกว่า ไม้ชําระพระร่วง

นายร่วงพเนจรหลบหนีพวกทหารขอมอยู่เป็นเวลาหลายปี 2554 อายุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษอยู่ที่วัดในเมืองสุโขทัย ชาว จึงเรียกกันว่า พระร่วงนับแต่นั้นมา วันหนึ่งนายทหารขอมซึ่งทราสังหาร

Luck to the governor and those still with water to pour in the sparkling to see clearly. Courtiers all over each other The governor of the state of Mind when he was born in Lavo Should hurry to arrest the army and say Now who has merit

Up to capture and kill better than Mr. fall know the news that the Khmer troops to arrest him to escape and then escape to hide and hide away from the city.

Leaving to the north and hiding from the edge of a temple at Ban Bang Khlan, Phichit, starving to the point of starvation, even having to ask for food to eat. People with compassion brought rice and fish. You’ve eaten both of them. All over and then thrown into the pool and said, “Come, come to life.” Suddenly, the fish, which had no flesh, would come alive and swim in the water. The villagers called the fish herring. Later, he traveled to the district of Muang Chaliang. Mr. Fall then stopped and felt a stomach ache, so he could sit and sit beside the forest. Break dry twigs to wash and throw away with the order that “Grow up”

At that time the tree sprouted, for example, which smelled like May. The villagers call it Phra Ruang toilet

Mr. Loong wandered away from the Khmer troops for many years. 2011 was ordained and ordained as a monk at the temple in Sukhothai. Phra Ruang since then One day, Khmer military officer, who

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google