เขาทะนาน

เขาทะนาน

เขาทะนาน ตั้งอยู่บนชายฝั่งอันดามันที่ ตำบลทุ่งบุลังอำเภอทุ่งหว้าเนินเขาสูงจากพื้นด้วยธรรมชาติที่สวยงามมีวัดและสุเหร่า สำหรับการฝึกฝนธรรมะของคนไทยและชาวไทยมุสลิมในตำนานภูเขานี้ก็มี พระพุทธศาสนา 2 ท่าน ตั้งบ้านในบ้านพระม่วงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง มีลูกชายหนึ่งคนที่เป็นคนดี

อยู่มาวันหนึ่งมีเรือสำเภาจากบิดาของค่านิยมต่างประเทศเพื่อขายท่าเรือกันตังทั้งสามเพื่อดูผลิตภัณฑ์ในขณะที่ดู คุณสำเภาเห็นลูกชายที่น่ารักและน่าสงสาร ขอให้เป็นลูกบุญธรรมปู่ย่าตายายสองคนจึงให้เพราะเห็นว่าลูกชายจะอยู่อย่างสบาย

คุณสำเภาจำหน่ายสินค้าหมดแล้วจึงเริ่มดำเนินการโดยมีบุตรบุญธรรมขายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ จนกลายเป็นเศรษฐี เด็กผู้ชายที่พาพวกเขามีความสุขในกองทองจนกระทั่งลืมปู่ย่าตายายประมาณ 2 คน

ไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลานาน ศึกษาหนังสืออย่างถูกต้องเมื่อเขาโตขึ้นเขาแต่งงานกับลูกสาวของคุณมิสเตอร์ไลฟ์อย่างมีความสุข เขาทะนาน

ในขณะที่ชุมชนวุ่นวายอลหม่านเกิดพายุใหญ่ ทำลายขยะที่กระจัดกระจายอยู่ในทะเลในที่สุดชายชรากล่าวว่าเรือสำเภากลายเป็นเกาะเปตรา สายสมอเป็นหิน สายสมอเป็นถุงเท้า (ผ้าโพกหัวมุสลิม)

มันเป็นขนมปังภูเขาหมูย่างเกาะหมู เครื่องมือวัดเรือเป็นภูเขาภูเขาภูเขานาน 70 ปีที่แล้วพระจากพัทลุงมาลงหลักปักฐานและสร้างอารามและสร้างรูปปั้น

เขาทะนาน

He is parallel

Khao Tan is located on the Andaman coast that Thung Bulang Subdistrict, Thung Wa District, high hill from the ground with beautiful nature, there are temples and mosques For the Dharma practice of Thai people and Thai Muslims in this mountain legend, there are 2 Buddhists set up a house in Ban Phra Muang, Kantang District, Trang Province. Have a son who is a good person

One day, there was a junk from the father of foreign values ​​to sell the three Kantang ports to see the products while watching. Samphao saw a lovely and pathetic son. Asked to be adopted by two grandparents, so give because see that the son will live comfortably.

Khun Sampa sold out of products and started the operation by having an adopted child to sell products to various places until becoming a millionaire. The boy who brought them happiness in the gold heap until he forgot about 2 grandparents.

Didn’t go home for a long time Properly educated when he grows up, he happily marries Mr.Life’s daughter.

While the community was in turmoil, there was a big storm. Destroy the garbage that is scattered in the sea. In the end, the old man said the junk became Petra. The anchor line is rock. The anchor line is a sock. (Muslim turban)

It is mountain pork buns, grilled pork on the island. The boat temple tools are mountains, mountains, mountains. For 70 years, monks from Phatthalung came to settle down and build temples and sculptures.

ติดตามได้ : >>>ที่นี่<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google