ศรีธนญชัย

ศรีธนญชัย เจ้าปัญญา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยก่อนเวียงจันทน์และประเทศไทยเป็นศัตรูกัน ประเทศไทยนำพาเวียงจันทน์หลายครั้ง แต่ไม่ชนะครั้งเดียว แม้ฝ่ายไทยจะมีอำนาจมากกว่านั่นก็เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อผู้ว่าราชการนครเวียงจันทน์เห็นกองทหารไทยเข้ามาผู้ว่าการ ศรีธนญชัย จะไปตีกลอง

เสียงกลองดังขึ้นจากนั้นงูก็จะลอยขึ้นจากน้ำแล้วฉีดยาพิษให้กับทหารไทยทำให้ทหารไทยตายอย่างมากมายเมื่อผู้บัญชาการทหารไทยได้ยินเกี่ยวกับดังนั้นแผนการสำหรับเชียงเหมิงซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ปลอมที่ฉลาด

เวียงจันทน์เมื่อได้รับโอกาสพบกับเขาผู้ว่าราชการจังหวัดเวียงจันทน์จากนั้นคาดการณ์ว่าอนุวงศ์จะรับเงินที่ฝังอยู่ในครกเมื่อเจ้าอนุวงศ์ได้ยินดังนั้นเจ้าจึงสั่งให้ทหารขุดและค้นหาสมบัติที่แท้จริงส่งผลให้ศรัทธาเชื่อในโหรนี้ ) สำหรับเหตุผลที่พบตั้งแต่เชียงเมียงต้องยอมให้คนอื่นฝังพวกเขาก่อน

เจ้า ศรีธนญชัย ถูกโจมตีด้วยอุบายและสั่งให้ทหารทำตามที่นักโหราศาสตร์กล่าว กลุ่มเชียงเที่ยงขอให้ผู้คนตัดสายว่าวเสียงนั้นหายไป หลังจากนั้นเจียงเหมิงก็ส่งสัญญาณ สำหรับกองทัพไทยที่กำลังรอสัญญาณ

เวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์รีบตีกลองตามปกติเพื่อให้งูช่วยเขาในการต่อสู้ แต่กลองไม่ดังเพราะลิ้นได้ผ่านไปแล้วด้วยงูที่เต็มไปด้วยรู พญานาคไม่ได้ยินเสียง ดังนั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เวียงจันทน์ต้องพ่ายแพ้ต่อประเทศไทย

ศรีธนญชัย

Srithanachai Chaopanya

Once upon a time in the olden days, Vientiane and Thailand were enemies. Thailand has taken Vientiane many times. But didn’t win once Even though the Thai side has more power, that is so, because when the Vientiane governor sees the Thai military coming in, Governor Srithanachai will go to play the drums.

The sound of the drums rang, then the snake would rise from the water and inject the poison to the Thai soldiers, causing the Thai soldiers to die a lot when the Thai military commander heard about the plan.

Vientiane When given the opportunity to meet with him, the Vientiane provincial governor then predicted that Anuwong would receive the money buried in a mortar when Chao Anuwong heard it, so you ordered the soldiers to dig and search for the true treasure. As a result, Chiang Miang had to allow others to bury them first.

Chao Srithanonchai was attacked by ruse and ordered the soldiers to do as the astrologers say. The Chiang Thiang group asked people to cut the kite string and that sound was gone. After that Jiangmen sent a signal For the Thai army that is waiting for the signal

Vientiane Chao Anuwong rushes to play the drums as usual to allow the snake to help him in battle. But the drum is not loud because the tongue has passed with a snake full of holes Naga cannot hear. So it didn’t happen to help Vientiane lose to Thailand.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google