คลังเก็บป้ายกำกับ: # กรุงละโว้

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 3

กล่าวถึง กรุงละโว้ ซึ่งในเวลานั้นไม่มีเจ้าเมืองครอง คงเครา ซึ่งเป็นนายกองส่งน้ําทําหน้าที่รักษาการแทนอยู่ ขณะ เจะไว้ขึ้นอยู่ในอํานาจของพวกขอมต้องส่งส่วยเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์จาก ชุบศร เป็นประจําทุก ๓ ปี ขากลับหลังจากที่คุมไพร่พลขนน้ําไปถว พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ (พระเจ้าพันธุมสุริยวงศ์ หรือพระเจ้าสุริยวรมันที่ ณ เมืองขอม ขณะขบวนเกวียนของนายคงเคราผ่านเมืองอัมราพรถน้ําศักดิ์สิทธิ์จากทะเล

 

บูรณ์เห็นมีฟองไข่ขนาดใหญ่ผุดขึ้นบนหาดทราย นายคงเคราจึงเก็บเอา ไปยังเมืองละโว้ด้วยแล้วหาแม่ไก่ให้มาช่วยฟักตัวละหนึ่งเดือน พอครบ สิบเดือนไข่นั้นก็แตกออกภายในมีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู นาย คงเคราจึงให้ชื่อว่า ร่วง และเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม

เมื่อโตขึ้นอายุได้ ๑๑ ปี ร่วงจึงรู้ กรุงละโว้ ว่าตนมีวาจาสิทธิ์ด้วยเหตุที่วันหนึ่ง ได้พายเรือเล่นใน ทุ่งพรหมาสตร์  กรุงละโว้ (บางตําราว่าพายเล่นในทะเลชุบศร)

Spoke of Lavo, which at that time had no governor, probably the beard, who was acting as the water department commander while acting on the authority of the Khmer, had to pay tribute to the holy water of Chub Son on a regular basis Every 3 years, on the way back after taking control of the troops Pathum Thani Suriyawong (Phra Phanthanam Suriyawong Or King Suryavarman, in Khmer town, while the Khong Kerat wagon train passed Amarap, holy water from the sea

Completely saw a large egg pop up on the sandy beach You must have kept the beard. Go to Lavo too and find a hen to help incubate for one month. After ten months, the egg is broken. Inside, there is a cute and adorable boy. Mr. Kongkarat named him to fall and raise it as an adopted child.

When he was 11 years old, he knew that he had the right words because one day Paddling in Fields (Bang Tarawa paddling in the sea with Chub Son)

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google