คลังเก็บป้ายกำกับ: #ตำนานพื้นบ้าน

ท้าวคูลู-นางอั้ว ตอน2

ฝ่าย ท้าวคลู เมื่อได้ข่าวความงามของนางอั้วและจําได้ว่าเคยเป็นคู่ หมั้นกันมาตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงจัดเตรียมเครื่องราชบรรณาการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยกไปสู่ขอนางอั้ว พระมเหสีม่ายของเจ้าเมืองกายนครได้พบ สหายเก่าคือพระมารดาของท้าวคูลต่างก็มีความปิติยินดี

ท้าวคลู
ท้าวคลู

ส่วน ท้าวคลู กับนางอั้วก็มีความสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็ว จนในที่สุดนางอั้วก็ ตกเป็นพระชายาของท้าวคล ทั้งสองจึงสัญญาว่าจะรักกันคงมั่นตราบจน วันตายแต่เมื่อทําการสู่ขอมารดาของนางอัวกลับไม่ยอมยกให้โดยอ้างว่า ท้าวคลุมีพระสนมอยู่แล้วมิได้รักษาสัญญาหมั่นที่มีไว้ต่อกันจึงต้องถือ

เป็นอันยกเลิก เมื่อตกลงกันไม่ได้พระมารดาจึงตั้งให้ท้าวคลนําไพร่พล เดินทางกลับเมืองเปงจานนครทันที ก่อนจากกันท้าวคลได้ลานาง ด้วด้วยความอาลัย และไม่ลืมนัดหมายวันที่จะได้พบกันในโอกาสหน้า แต่นางดุนคนรับใช้ได้น้าเรื่องราวไปฟ้องต่อพระมารดา

นางขั้วจึงถูกเรียก เข้าไปดด่าอย่างรุนแรงหาว่าคบผู้ชายเหมือนสุนัขเดือนเก้า นางขั้วทั้ง เจ็บทั้งอายสุดที่จะทนจึงตัดสินใจหนีออกจากเมืองไปพร้อมกับผ้าแถบ ไหมผืนหนึ่ง ครั้นมาถึงต้นจวงผีต้นหนึ่ง

นางจึงตั้งสัตยาธิษฐานกับเทพ แดา และนางไม้ซึ่งชิงสถิตอยู่ ณ ที่นั้นว่า ขอให้ต้นจวงผีจงโน้มกิ่งมาให้ ด้วยเถิด เทพยดาและนางไม้ผู้สถิตอยู่ ณ ต้นจวงผีนั้น เมื่อได้ยินคําวิงวอน ก็ทราบด้วยญาณว่าข้าวดูลูกับนางขั้วต่างมีกรรมเก่าติดตัวมา และบัดนี้

Tao Klao when hearing the beauty news of Hua Hua and remembers being a couple Have been engaged since childhood Therefore expedited the tribute Urgent to raise to ask Hua Hua

The wife of the widow of the ruler of the city has found

Old comradesthegoddess ofThao Kool, were both happy and Tao Kao and Nang Hua had close friendship in no time

Until finally Hua Hua finally Became the wife of the goddess Both therefore promised to love each other until the day of death.

But when she asked for her mother, she refused to give it, claiming that Tao Klu already have concubines and do not keep the promise that they must hold together

Cancel After being unable to reach an agreement, the mother then appointed the army Travel back to the city of Penjan City immediatel Before parting

Ladykla took her farewell With mourning And don’t forget to make an appointment to see the next opportunity. But the nun, the servant, brought the matter to the mother. Therefore she was called Going

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)2

สุวรรณภังคี

สุวรรณภังคี
สุวรรณภังคี

ในการแข่งขันจุดบั้งไฟครั้งนั้นมีโอรสของพญานาคคนหนึ่งชื่อว่า สุวรรณภังคี ได้ขึ้นมาดูงานฉลองอันใหญ่โตครั้งนี้ด้วย โดยแปลงตัวเป็น กระรอกเผือกมีแหวนศักดิ์สิทธิ์แขวนไว้ที่คอ โอรสพญานาคผู้นี้ในชาติ ปางก่อนเคยเป็นสามีใบ้ของนางไอ่คําซึ่งได้ละทิ้งนางไว้ระหว่างที่เดินทาง อยู่กลางป่า ทําให้นางไอ่คําอาฆาตอธิษฐานว่าขอให้ชาติต่อไปสามีใบ้จง ตายด้วยมือของนาง ด้วยเวรที่ผูกข้ามชาติมาทําให้โอรสพญานาค บังเกิดความรักหลงใหลในตัวของนางไอ่คําเมื่อแรกพบ จึงชวนเหล่า บริวารนาคขึ้นมาจากบาดาล เพื่อหาทางลักพาตัวพระธิดาแห่งเมือง เอกชะที่ตาไปเป็นชายา

นางไอ่คําเห็นกระรอกเผือกก็นึกเอ็นดูอยากได้มาไว้เลี้ยงดูเล่น แต่ พี่เลี้ยงได้เข้าใจผิดจึงไปตามนายพรานมายิงกระรอกเผือกด้วยศรอาบยา พิษจนถึงแก่ความตายกระรอกเผือกนั้นมัวแต่เฝ้ามองความงามของนาง ไอ่คําจึงไม่ทันระวังตัว ก่อนสิ้นลมหายใจได้บอกแก่เหล่าบริวารที่แปลง ตัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาพร้อมกันว่าให้กลับไปรายงานต่อ พญาสท. โธนาคราช ผู้เป็นพระบิดาของตน และด้วยความพยาบาทพญานาคหนุ่ม สุวรรณภังคีก็ได้อธิษฐานต่อพระอินทร์ว่าขอให้เนื้อของตนมีรสอร่อยและ ปริมาณมากพอที่จะแบ่งเป็นอาหารให้กับชาวเมืองเอกชะที่ตาได้ทุกคน

Thao Pha Daeng – Nang Ai

In the fireball competition, the son of a serpent named Suwan Phangkhi came to see this enormous celebration as well. By converting to Albino squirrel has a sacred ring hanging on its neck. This serpent’s son in life Previously,

she had been a mute husband of Aikham, who had abandoned her while traveling in the forest, causing Aikham to feud with the next life. Died by her hand With a fate that binds across nations to make the serpent’s son Created the passionate love of Mrs

Ai Kham at first sight, then invited the Naga followers up from the underworld To find a way to kidnap the daughter of the city Ake Cha, who turns to be a princess

Mrs. Aikham saw the albino squirrel thought to have wanted to take care of the play, but the nanny misunderstood, then followed the hunter to shoot the albino squirrel with the arrow of medicine. Poisonous to death, the albino squirrel was watching her beauty. Ai Kham was not careful. Before he died

he told the followers that had transformed Which are various animal species Came up together to return to

report to Phaya Saton, the great master of his own father And with

vengeance on a young serpent Suwan Phangkhi prayed to Indra that his meat was delicious and

Amount enough to be divided into food for every villager in Ekkachta.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google