คลังเก็บป้ายกำกับ: #ตํานานบ้องไฟ

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)2

ท้าวผาแดง ตํานานบ้องไฟ

ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเลย ท้าวผาแดง  ตํานานบ้องไฟ  จึงชวนกลาง มหาด เล็กสนิทเดินทางไปชมโฉมนางไอ่คํา เมื่อไปถึงเมืองเอกระดาของ พระยาขอมท้าวผาแดงได้ดีสนิทกับนางเปีย และนางคอ.สองพระที่เลี้ยง ของพระธิดาให้ช่วยนําผ้าและแหวนปัทมราชไปถวายนางไอ่คํา นาง สนองพระโอษฐ์ทั้งสองพึงพอใจในตัวท้าวผาแดงจึงกล่าวชมโฉมจนนาง ไอ่คําบังเกิดความสนใจ และได้ประทานผ้าสไบฝากตอบแทนมาให้ พร้อมเชิญท้าวผาแดงเข้าพบในปราสาทของนาง

 

ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงคอยเป็นสื่อให้ ในที่สุดทั้งสองก็ ได้พบปะพูดคุยเจรจากันจนเป็นที่ถูกอัธยาศัยท้าวผาแดงจึงได้นางไอ่คํา เป็นชายา แต่ความรักของทั้งสองซึ่งกําลังหอมหวานดําเนินอยู่ได้ไม่นาน ท้าวผาแดงก็มี

ตํานานบ้องไฟ
ตํานานบ้องไฟ

ความจําเป็นที่จะต้องเดินทางกลับยังบ้านเมืองของตน โดยสัญญาว่าจะจัดให้คนมาสู่ขอโดยเร็ววัน

อยู่ต่อมาไม่นานพระยาขอมพระบิดาของนางไอ่คําได้ให้ทหารนํา สาสน์ไปแจ้งยังเมืองต่างๆ ขอเชิญมาร่วมบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีนิยม เพื่อทําการบูชาพระยาแถน (เทวดา) โดยเชื่อกันว่าจะทําให้บ้านเมืองอุดม สมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ท้าวผาแดงเห็นเป็นโอกาสอันดีจึง จัดเครื่องบรรณาการพร้อมนําบ้องไฟมาร่วมพิธีโดยมิได้รับเชิญ ซึ่งก็ ทําให้พระยาขอมบังเกิดความพึงพอใจตรัสกับท้าวผาแดงว่า หาก  ของตนแพ้คือขึ้นได้สูงน้อยกว่าก็จะยกพระธิดาไอ่คําให้ แต่

ของท้าวผาแดงแพคือขึ้นได้สงน้อยกว่าของตน จะต้องยกเมืองผาโพงให้ เป็นเมืองขึ้น ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันนั่นเอง

แต่ผลการแข่งขันในครั้งนั้นปรากฏว่าทั้งบ้องไฟของพระยาขอม และท้าวผาแดงขึ้นได้ไม่สูงนัก ผิดกับบ้องไฟของเมืองอื่นๆ ท้าวผาแดง จึงต้องเดินทางกลับเมืองผาโพงไปอย่างผิดหวัง บางตํานานบอกว่าการ ประลองบ้องไฟครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระยาขอมมีความประสงค์จะให้นาง ไอ่คําเลือกคู่โดยการเสี่ยงทาย จึงมีประกาศว่าหากบ้องไฟของกษัตริย์ เมืองใดขึ้นได้สูงที่สุดก็จะได้อภิเษกกับนางไอ่คํา ซึ่งในครั้งนั้นบ้องของ ท้าวผาแดงเกิดระเบิดขึ้นซะก่อนจึงต้องพ่ายแพ้กลับบ้านเมืองไปอย่าง ผิดหวังและผู้ที่ชนะเลิศคือพระยาขอมอีกเมืองหนึ่ง

The need to return to his home country By promising to arrange for people to arrive as soon as possible

Not long ago, Phraya Khmer, the father of Mrs. Ai Kham, had the soldiers lead Message to various cities Please come to join the traditional fireballs. To worship Phraya Elves (angels), believed to make the country rich Perfect. Rainfall must be seasonal. Thao Pha Daeng seen as a good opportunity therefore Arranged a tribute and brought the skyrocket to the ceremony without invitation, which made Phraya Khmer to be satisfied, said to the Pha Daeng that if their own defeat is higher, less than would give the daughter to the words but

Of Pha Daeng Phaeng raft, which means that he can grow less than his own Have to give Pha Phong city to Colonial Which is equivalent to gold

 

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google