คลังเก็บป้ายกำกับ: #ทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาร้องไห้ (จบ)

ทุ่งกุลาร้องไห้

 ทุ่งกุลาร้องไห้
ทุ่งกุลาร้องไห้

 ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้นได้เขลาฟต้าพายุลาก็หาบของเดินชมนกชมไม่ไปอย่าง เพลิดเพลิน ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นเดินปนทรายมีหน้าต่างๆ ขึ้นอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านเรียกว่า “หน้าหวายนั้นมีขึ้นอยู่ทั่วไป บางแห่ง ก็สูงแค่าหัวเข่า บางแห่งก็สูงถึงสะเดา นอกจากนี้ก็มีต้นไม้เล็กๆ ขึ้นสลับ แต่ไม่มีเต้านไม่ใหญ่สูงๆ เลยแม้แต่ต้นเดียว

ครั้นถึงเวลาสายแดดส่องแสงร้อนแผดกล้าขึ้นทุกทีๆ อากาศอบ ค้าวจามรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลม พ่อค้าชาวกุลามองไปข้างหน้าเห็นแต่ ท้องทุ่งแห้งแล้งไกลสุดสายตา เห็นทีจะไม่สามารถเดินทางถึงหมู่บ้าน ได้แน่เพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือกําลัง น้ําที่เตรียมมาเพียงเล็กน้อย ก็หมดไปแล้ว นึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่เชื่อคําเดือนของชาวบ้าน เห็นสุด ปัญญาที่จะไปถึงจุดหมายได้ พ่อค้าชาวลาจึงนั่งลงกอดเข่าร้องไห้

ไม่นานนักก็มีชาวบ้านผ่านมาพบเข้า สอบถามได้ความว่าพ่อค้า ชาวกุลาจะเดินทางนําสินค้าไปขายในหมู่บ้าน จึงช่วยพยุงมาด้วย จัดหาข้าวปลาอาหารมาให้กินจนเป็นที่อิ่มหนําสําราญ ชาวบ้านคน

ได้ข่าวก็มาเยี่ยมเยียนไต่ถามสารทุกข์สุกดิบด้วยความมีน้ําใจตามประสา คนพื้นเมือง พ่อค้าได้เล่าเรื่องการเดินทางข้ามท้องทุ่งอันสุดแสนกันดาร จนตัวเองต้องนั่งกอดเข่าร้องไห้ให้ฟัง ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างเรียก ท้องทุ่งแห่งนี้ว่า ทุ่งกุลาร้องไห้

When he was ignorant of the storm, goodbye looked for things to walk, birdwatching, and to enjoy. The fields were sandy, with various faces. Depends on many types Especially the duties of the villagers called “The rattan face is everywhere, some of them are high at the knees. Some places are as high as neem In addition, there are small trees that alternate, but not tall, not tall. Even one tree

When it was time for the sun to shine, the heat grew louder and more dizzy. The air swelled, sneezing and fainting. The Kula merchants looked ahead, only saw The arid fields are as far as the eye can see. See that it is impossible to reach the village. For sure, because of weariness and strength Then only a small amount of water had already been emptied and thought to hurt myself for not believing the villagers of the village saw the utmost wisdom to reach their destination The donkey merchant sat down and hugged her knees.

Not long ago, there were villagers passing by Ask whether the merchant Kula people will travel to sell products in the village. Therefore help to support as well Providing rice, fish, food to eat until it is full.

Heard the news and came to inquire with generosity. As the native people, merchants told the story of traveling across the extremely desolate fields Until I had to sit and hug my knees and cry Since then, people have called This field that Thung Kula Ronghai

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

ทุ่งกุลาร้องไห้ (1)

ทุ่ง กุลา ร้องไห้

กุลา
กุลา

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พ่อค้าชาวเผ่า กุลา คนหนึ่งมีอาชีพนํา สินค้าเดินทางไปค้าขายตามหมู่บ้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน สินค้าที่นํามาค้าส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องประดับ และ ของใช้ เล็กๆ น้อยๆ โดยเดินทางค้าขายเร่ร่อนไปเรื่อยๆ ค่ไหนก็นอน นั้น ครั้นรุ่งเช้าก็หาบของไปขายยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป

วันหนึ่งพ่อค้าชาว กุลา เดินทางเข้าไปขายของในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ ชายท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ เขาได้รับคําแนะนําจากชาวบ้านว่า หมู่บ้าน ถัดไปนั้นอยู่ไกลมากต้องเดินทางข้ามท้องทุ่งอันแห้งแล้งควรจัดเตรียม เสบียงอาหารไปให้พร้อม แต่พ่อค้าชาวกุลากลับคิดว่าตนเองก็เดินทาง

Once a long time ago One Kula trader has a lead career. Travel goods to trade in various villages In the northeast or northeast region, most of the trade goods are jewelry and small items by traveling and wandering wherever they go. When that morning, they find things to sell to nearby villages. Next

One day, Kula merchants traveled to sell goods in the village which is located. The vast fields He received advice from the villagers that the next village is very far away and had to travel across the arid fields. Prepare food to be ready. But Kula merchants think that they traveled

When he was ignorant of the storm, goodbye looked for things to walk, birdwatching, and to enjoy. The fields were sandy, with various faces. Depends on many types Especially the duties of the villagers called “The rattan face is everywhere, some of them are high at the knees. Some places are as high as neem In addition, there are small trees that alternate, but not tall, not tall. Even one tree

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google