คลังเก็บป้ายกำกับ: #ท้าวกกขนาก เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ1

ท้าวกกขนาก เขาวงพระจันทร์ ศึกรามเกียรติ

 (ตํานานเมืองลพบุรี)ศึกรามเกียรติ์

ใน ศึกรามเกียรติ เมื่อพระรามมีชัยชนะเหนือพญายักษ์ ทศกัณฐ์อย่างเด็ดขาดแล้ว พระองค์ได้ปูนบําเหน็จรางวัลแก่แม่ทัพ นายกองโดยถ้วนหน้ากัน สําหรับหนุมานยอดทหารเอกนั้น พระราม ทรงเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยมาก และมีความดีความชอบเป็นพิเศษ จึงตรัส ว่าจะพระราชทานเมืองหนึ่งให้ปกครองโดยแผลงศรแล้วให้หนุมาน เหาะตามไป ศรไปตกที่ใดก็จะได้เป็นเจ้าเมืองนั้น

  หนุมานใช้ฤทธิ์เหาะตามศรของ

ศึกรามเกียรติ์

พระรามมาอย่างกระชั้นชิด ในที่ สุดศรก็มาตก ณ บริเวณอันเป็นที่ตั้งของ เมืองลพบุรี ในปัจจุบันหนุมาน ใช้หางของตนกวาดตะล่อมดินให้พูนไว้เพื่อเป็นเครื่องหมาย ด้วยเหตุนี้

  พื้นที่ของเมืองลพบุรีจึงมีสภาพสูงคล้ายกับเกาะส่วนลูกศรของพระราม นั้นมีอานุภาพร้ายแรงจึงทําให้เกิดความร้อนระอุจนดินสุกกลายเป็นสี ขาวอยู่ทั่วไป ซึ่งต่อมาดินชนิดนี้กลายเป็นสินค้าที่สําคัญของชาวลพบุรี รู้จักกันในชื่อว่า ดินสอพอง ศรของพระรามที่แผลงมานั้นมีชื่อว่า ศร พรหมาสตร์ และจุดที่ศรตกนั้นเรียกกันว่า “ทุ่งพรหมาสตร์” ซึ่งก่อนที่จะ แผลงศรพระรามได้ชุบศรที่ทะเลหรือแหล่งน้ําแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า “ทะเลชุบศร”

King of the Moon (Suek Ramkiat)

(Long time, Lopburi city)

In (Suek Ramkiat), when Rama has a victory over the giant Decadent He rewarded the generals. Mr. Kong by each other. For Hanuman, the top soldier, Rama saw that he was very tired. And had a special merit, so he said that he would give a city to rule by an extension, and then let Hanuman fly by following the arrows and fall wherever he would be the ruler.

Hanuman used the roller coaster effect of Rama’s arrow closely. In the end, the arrow came to the area where Lopburi is currently located. Using their tails to sweep the ground to form a mark for this reason

The area of ​​Lop Buri is therefore similar to the island on the arrow of Rama. That is very powerful, causing the heat to ripen until the soil becomes reddish White everywhere Which later this type of soil became an important product of the Lopburi people Known as the Rama’s arrow chalk “Thung Prom Phrom” before which Prarangsaram Rama Sornsorn at the sea or a water source, which was later called “Talay Chup Son”

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google