คลังเก็บป้ายกำกับ: # ท้าวดูลู

ท้าวคูลู-นางอั้ว (จบ)

เรื่องราวเกี่ยวกับ ท้าวดูลู กับนางอ้ว นั้นยังมีผิดแผกไปอีกนัยหนึ่ง กล่าวคือบางตํานานบอกว่า บิดาของ ท้าวคูลู และนางขั้วมีบ้านอยู่ติดกัน และต่างก็รักใคร่ปรองดองสนิทสนมกันมากจนถึงกับลั่นวาจาว่าจะให้ เมตรของแต่ละฝ่ายแต่งงานกัน แต่หากบุตรเกิดมาเป็นชายหรือหญิง

เหมือนกันก็จะให้เป็นเพื่อนรักกัน ต่อมามารดาของท้าวคลุตั้งครรภ์ก่อน ไม่

 ท้าวดูลู
ท้าวดูลู

นานนักมารดาของนางอวก็ตั้งครรภ์ ทั้งสองเกิดแพ้ท้องอยากกินทับทิม เหมือนกัน แต่มารดาของท้าวคลไม่ยอมแบ่งให้ด้วยหวงแหนตามวิสัยคน มีครรภ์ทั้งสองฝ่ายจึงตัดญาติขาดมิตรกันตั้งแต่นั้นมา แม้เมื่อคลอดบุตร แล้วก็ไม่ยอมให้เด็กทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกัน

ครั้นเมื่อเด็กทั้งสองเติบโตเป็นหนุ่มสาวต่างก็รักใคร่ชอบพอกัน ซึ่ง ก็ต้องทําแบบหลบๆ ซ่อนๆ เพราะหากถูกจับได้เป็นต้องโดนลงโทษทุกครั้ง เมื่อถูกผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายกีดกันนางอั้วก็ไปผูกคอตายที่ต้นไม้ ส่วนคูญ เสียใจอย่างสุดซึ้งจึงใช้มีดแทงคอตายตามหญิงคนรักไป

และไม้เถาที่ นางอั้วผูกคอตายนั้นเดิมไม่มีดอก แต่นับจากนั้นมาก็มีดอกสีขาวสวยงาม กลิ่นหอมระรื่น และตรงรอบคอของดอกไม้นั้นมีรอยสีแดงอันหมายถึง เลือดของนางอั้ว ชาวบ้านจึงเรียกว่า ดอกนางอั้ว ส่วนเลือดของคูล นั้น ได้หยดลงบนใบตอง และเกิดเป็นหนอนม้วนตัวอยู่บนใบกล้วย ชาวบ้าน

จึงเรียกหนอนชนิดนี้ว่า ท้าวดูลู

The story about Thao Duloo and Nang Ou is also different. That is to say, some records say that The father of Thao Khlao And Nang Polar has a house next to each other And each one of them were very close and intimate with each other, until he spoke of giving Meters of each party getting married But if the child is born male or female

Same, will make it a best friend Later, Thao Khru’s mother became pregnant first. Not long after that, the mother of Mrs. Aw became pregnant. Both of them had morning sickness.

They wanted to eat pomegranate as well, but Thao Khlao’s mother refused to share it with them. Both parties became pregnant, since then, since then. Even when giving birth And didn’t allow both of them to be friends

When both of them grew to be young, they fell in love with one another, which had to be hidden and hiding because every time they were caught and punished. After being prevented by both elders, Hua went to tie her neck to death in the tree, and Khou was deeply sorry.

And the vine that was tied to her neck, without flowers But since then, there are beautiful white flowers Pleasant smell And around the neck of the flower there was a red mark which meant Hua Hua’s blood The villagers therefore call it Hua Ying

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google