คลังเก็บป้ายกำกับ: #นางไอ่คํา

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)3

ด้วยเหตุนี้ชาวเมืองจึงต่างได้รับเนื้อกระรอกเผือกเป็นส่วนแบ่ง กันทุกคน ยกเว้นพวกแม่ม่ายซึ่งถือว่าไม่มีประโยชน์ แต่บางตํานานบอก ว่ามีเพียงหญิงชราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมกินเพราะเห็นเป็นเรื่องผิดปกติ ในเวลานั้นท้าวผาแดงมาเยี่ยม นางไอ่คํา และสังเกตเห็นเนื้อกระรอกที่

นางไอ่คํา
นางไอ่คํา

นาง นางไอ่คํา นํามาปรุงอาหารถวาย จึงคิดว่าอาจจะเกิดเหตุอาเพศขึ้น ซึ่งก็เป็น จริงตามนั้นเพราะเมื่อพญานาคราชทราบเรื่องที่พระโอรสถูกสังหารก็พา บริวารขึ้นมาจากเมืองบาดาล แล้วดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ฟ้าถล่ม

แผ่นดินทลายน้ําป่าไหลท่วมบ้านเมืองจนผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก ยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกเท่านั้นที่รอดชีวิต

ท้าวผาแดงพานางไอ่คําขึ้นม้าควบหนีไปด้วยกัน พญานาคก็ บันดาลให้แผ่นดินถล่มตามหลังไปติดๆ พร้อมตวัดหางรัดในนาง

ไอ่คำชิงตัวไปได้  ได้ข้าวผาแดงเห็นนางไอจมหายไปต่อหน้าต่อตา บังเกิดความเสียใจอาลัยรัก เมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองของตนได้อย่าง

ลอดภัย จึงอธิษฐานต่อพระแม่ธรณี พญาครุฑ และพระอินทร์ ขอให้ วิญญาณของตนกลายเป็นผีมีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะได้ไปชิงวิญญาณนางไอ่คํา

For this reason, the people of Taro have all received the share of albino squirrels, except for the widows, which are considered useless. But some records say That only one old woman would not eat because it was unusual At that time,

Thao Pha Daeng visited Nang Ai Kham. And noticed the squirrel meat that She brought the food to make offerings. Therefore thought that the miracle might have occurred, which was the case, because when the serpent knew about the murder of his son The followers came up from the underworld.

And inspiring the occurrence of a landslide Landslides, forests and floods flooded the country until a large number of people died. Except only those who did not eat the flesh of the albino squirrel that only survived.

The Pha Daeng brought Nang Ai Kham on a horse and flew together. The serpent caused the landslide to fall behind. Along with the tail flicks in Nang

Can you snoop? Received Pha Daeng rice, saw Achan Jajai gone in front of her eyes Created condolences for love When he was able to return to his own country

So pray to the Goddess of Earth, Garuda and Indra, asking their spirits to become powerful ghosts in order to win the spirit of Mrs. Ai Kham

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google