คลังเก็บป้ายกำกับ: #นายคงเครา

เสาไห้ (เสาร้องไห้) 4

นายคงเครา พายเรือตามน้ําไปได้สักพักก็คิดจะกลับแต่ต้องพายทวนน้ํารู้สึกเหน็ด เหนื่อยจึงพูดเปรยๆ ออกมาว่า “ทําไมน้ําไม่ไหลกลับไปทางเรือนเรา บ้าง” ทันใดนั้นน้ําในทุ่งพรมหาสตร์ก็เปลี่ยนทิศไหลพาเรือกลับอย่างที่ ตน พูด ร่วงได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกให้ใครทราบนายคงเครา

อยู่ต่อมา นายคงเครา ถึงแก่กรรม บรรดาไพร่พลทั้งปวงจึงยกเห นายร่วงเป็นนายกองส่งน้ําแทนควันครบกําหนดนักค้มข้าหลวง ขอมได้คุมกองเกวียน ๕๐ เล่มศักดิ์สิทธิ์จาก  ทราบข่าวนายคงเคราเสียชีวิต

เรี่ย เล่ม พร้อมเพรียง 2,000 คน มาๆ ราคา เดชบศรเพื่อนําไปประกอบพิธี เมื่อมาถึงตรงนคร เคราเสียชีวิตแล้วจึงให้คนไปตามนาย รวมถึงการ

แทนมาพบ นายร่วงจึงร นายร่วงจึงบอกกับนักคุ้มว่าท่านเยาโยงเอาไหที่ทําด้วยดิน มาใส่น้ําอย่างนี้หนักเปล่าๆ จึงช่วยกันสานชะลอมใส่นไปิด รระวัง น้ํามิให้ไหลออกมาเอง

Rowing along the river for a while then thought to return but had to row upstream, feeling tired. So tired, then hinted out, “Why doesn’t the water flow back to our homes?” Suddenly, the water in Thungphon Mahasart changed direction and brought the boat back as he had said. He had kept this a secret. Agree to let anyone know

After all, he probably died. All the troops Mr. Loong is the water delivery boss instead of smoke due to the governor. Khmer has oversaw the collection of 50 sacred books from Heard the news that Mr. Beard must die

Raising 2,000 volumes in unison When he arrived at the city Beard has died, so people must follow him, including

Instead, come to see Mr. Phang, therefore Mr. Phang then told the escort that Khun Yao Yong made the jars made of clay. To put water like this, in vain Therefore helping each other to blanch into the water, be careful not to let the water flow out by itself

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google