คลังเก็บป้ายกำกับ: #พญานาค

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)4

ท้าวผาแดงพานางไอ่คําขึ้นม้าควบหนีไปด้วยกัน พญานาค ก็ บันดาลให้แผ่นดินถล่มตามหลังไปติดๆ พร้อมตวัดหางรัดในนาง

พญานาค
พญานาค

ไอ่คำชิงตัวไปได้  ได้ข้าวผาแดงเห็นนางไอจมหายไปต่อหน้าต่อตา บังเกิดความเสียใจอาลัยรัก เมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองของตนได้อย่าง

พญานาค จึงอธิษฐานต่อพระแม่ธรณี พญาครุฑ และพระอินทร์ ขอให้ วิญญาณของตนกลายเป็นผีมีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะได้ไปชิงวิญญาณนางไอ่คํา

มาจากแดนบาดาล แล้วท้าวผาแดงก็กลั้นใจตายกลายเป็นหัวหน้า ก องทัพปีศาจองไรเมืองบาดาล เกิดการรบพุ่งกับพวกนาคจนแผ่นดิน สะเทือนเลือนสัน ในที่สุดพระอินทร์จําต้องลงมาหย่าศึก ให้พวกนาค กลับไปอยู่ในบาตาลตามเดิม ส่วนพวกผีก็ให้ไปอยู่ในเมือง

ส่วนวิญญาณของนางไอ่คํานั้นต้องอยู่ที่เมืองบาดาลไปก่อนจน กว่าจะถึงยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ที่ จะมาตรัสรับนโลกในอนาคตกาล นางจึงจะได้รับการตัดสินอีกครั้งว่า จะได้ไปอยู่ครองรักกับท้าวผาแดงหรือไม่

เรื่องท้าวผาแดงกับนางไอ่คํานั้น บางตํานานบอกว่าเกิดขึ้นที่เมือง เอกฮิตา หรือเมืองสุวรรณโคม อันมีพระยาขอมเป็นผู้ปกครอง และจาก การถูกพญานาคราชนําบริวารมาถล่มในครั้งนั้นทําให้บ้านเมืองจมหาย กลายเป็นหนองหาน หนองน้ําที่กว้างใหญ่ในจังหวัดสกลนครมาตราบ เท่าทุกวันนี้ อีกทั้งประเพณีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถนก็ได้รับการ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

The Pha Daeng brought Nang Ai Kham on a horse and flew together. The serpent caused the landslide to fall behind. Along with the tail flicks in Nang

Can you snoop? Received Pha Daeng rice, saw Achan Jajai gone in front of her eyes Created condolences for love When he was able to return to his own country

So pray to the Goddess of Earth, Garuda and Indra, asking their spirits to become powerful ghosts in order to win the spirit of Mrs. Ai Kham

From the underworld Then the Pha Daeng braved his death to become the leader of the demon monster in the underworld city. A battle broke out with the Naga until the land.

Shaken In the end, Indra had to come down to divorce the war and return the Naga back to Batan as before. As for the ghosts, go to stay in the city.

As for the spirit of Ai Kham, she had to stay in the underworld first until Until the era of the Maitreya Buddha Or the new Buddha that Will speak to the world in the future She will then be judged once again that Will go to live in love with Thao Pha Daeng or not

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google