คลังเก็บป้ายกำกับ: #สุวรรณภังคี

ท้าวผาแดง (ตํานานบ้องไฟ)2

สุวรรณภังคี

สุวรรณภังคี
สุวรรณภังคี

ในการแข่งขันจุดบั้งไฟครั้งนั้นมีโอรสของพญานาคคนหนึ่งชื่อว่า สุวรรณภังคี ได้ขึ้นมาดูงานฉลองอันใหญ่โตครั้งนี้ด้วย โดยแปลงตัวเป็น กระรอกเผือกมีแหวนศักดิ์สิทธิ์แขวนไว้ที่คอ โอรสพญานาคผู้นี้ในชาติ ปางก่อนเคยเป็นสามีใบ้ของนางไอ่คําซึ่งได้ละทิ้งนางไว้ระหว่างที่เดินทาง อยู่กลางป่า ทําให้นางไอ่คําอาฆาตอธิษฐานว่าขอให้ชาติต่อไปสามีใบ้จง ตายด้วยมือของนาง ด้วยเวรที่ผูกข้ามชาติมาทําให้โอรสพญานาค บังเกิดความรักหลงใหลในตัวของนางไอ่คําเมื่อแรกพบ จึงชวนเหล่า บริวารนาคขึ้นมาจากบาดาล เพื่อหาทางลักพาตัวพระธิดาแห่งเมือง เอกชะที่ตาไปเป็นชายา

นางไอ่คําเห็นกระรอกเผือกก็นึกเอ็นดูอยากได้มาไว้เลี้ยงดูเล่น แต่ พี่เลี้ยงได้เข้าใจผิดจึงไปตามนายพรานมายิงกระรอกเผือกด้วยศรอาบยา พิษจนถึงแก่ความตายกระรอกเผือกนั้นมัวแต่เฝ้ามองความงามของนาง ไอ่คําจึงไม่ทันระวังตัว ก่อนสิ้นลมหายใจได้บอกแก่เหล่าบริวารที่แปลง ตัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาพร้อมกันว่าให้กลับไปรายงานต่อ พญาสท. โธนาคราช ผู้เป็นพระบิดาของตน และด้วยความพยาบาทพญานาคหนุ่ม สุวรรณภังคีก็ได้อธิษฐานต่อพระอินทร์ว่าขอให้เนื้อของตนมีรสอร่อยและ ปริมาณมากพอที่จะแบ่งเป็นอาหารให้กับชาวเมืองเอกชะที่ตาได้ทุกคน

Thao Pha Daeng – Nang Ai

In the fireball competition, the son of a serpent named Suwan Phangkhi came to see this enormous celebration as well. By converting to Albino squirrel has a sacred ring hanging on its neck. This serpent’s son in life Previously,

she had been a mute husband of Aikham, who had abandoned her while traveling in the forest, causing Aikham to feud with the next life. Died by her hand With a fate that binds across nations to make the serpent’s son Created the passionate love of Mrs

Ai Kham at first sight, then invited the Naga followers up from the underworld To find a way to kidnap the daughter of the city Ake Cha, who turns to be a princess

Mrs. Aikham saw the albino squirrel thought to have wanted to take care of the play, but the nanny misunderstood, then followed the hunter to shoot the albino squirrel with the arrow of medicine. Poisonous to death, the albino squirrel was watching her beauty. Ai Kham was not careful. Before he died

he told the followers that had transformed Which are various animal species Came up together to return to

report to Phaya Saton, the great master of his own father And with

vengeance on a young serpent Suwan Phangkhi prayed to Indra that his meat was delicious and

Amount enough to be divided into food for every villager in Ekkachta.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google