คลังเก็บป้ายกำกับ: #เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ

เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ5

ส่วนเรือที่ถูก จระเข้ยักษ์ อาละวาดจนล่ม นั้น ต่อมากลายเป็น ภูเขาลักษณะคล้ายสําเภา มีชื่อเรียกว่า “เขาตะเภา” อยู่ในเขตท้องที่ ตําบลพระเนียด อําเภอโคกสําโรง

จระเข้ยักษ์
จระเข้ยักษ์

จระเข้ยักษ์ ได้ทำการล่มเรือสําหรับข้าวของที่อยู่ในเรือก็ลอยไป ตามคลื่นลม ผ้าแพรที่เป็นพับๆ นั้นได้ลอยไปติดรวมกันอยู่ ณ สถานที่ แห่งหนึ่ง ต่อมากลายเป็นภูเขามีลักษณะเป็นชั้นๆ คล้ายผ้าแพรพับไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “เขาพับผ้า” หรือ “เขาหนีบ” อยู่ห่างตัวเมืองลพบุรี ไปราว ๔ กม. แก้วแหวนเงินทองในเรือนั้นเมื่อจมลงกลายเป็น “เขาแก้ว”

มีลักษณะคล้ายกับคนเอาหินมากองซ้อนกันไว้เป็นหย่อมๆ เป็นเขาที่ ตั้งอยู่โดดเดี่ยว มีวัดคีรีรัตนารามหรือวัดเขาแก้วตั้งอยู่บนเขาลูกนี้

ตะกร้าที่ใส่ข้าวของต่างๆ มาในเรือได้ลอยไปตามคลื่นลม และจม ลง ณ บริเวณที่เรียกกันว่า “เขาตะกร้า” ซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้าย กับตะกร้า อยู่ติดกับบริเวณอ่างเก็บน้ําซับเหล็กในปัจจุบัน ส่วนขนม ต่างๆ นั้นลอยไปติด ณ บริเวณใกล้ๆ กันต่อมากลายเป็นภูเขามีชื่อว่า “เขาขนมบูด” ซึ่งกล่าวกันว่าหินจากภูเขาลูกนี้เมื่อหยิบมาดมดูจะมีกลิ่น คล้ายขนมบูด

สําหรับนางนงประจันทร์ยืนดูที่บนฝั่ง เห็นขบวนเรือขันหมากลุ่มก็ ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นอย่างลืมตัวจึงพลัดตกลงไปในทะเล และนางว่าย น้ําไม่เป็นจึงจมน้ําตาย ร่างได้กลายเป็นภูเขาชาวบ้านเรียกว่า เขานง ประจันทร์บ้าง เขานางพระจันทร์บ้าง เขานงพระจันทร์บ้าง จนกระทั่งใน ปัจจุบันเรียกเพี้ยนกันมาเป็น “เขาวงพระจันทร์” ส่วนหนุ่มคนรักที่แปลง กายเป็นจระเข้ยักษ์อาละวาดจนเหน็ดเหนื่อยหมดเรี่ยวแรง เมื่อรู้ว่าหญิง คนรักเสียชีวิตก็สิ้นใจตายกลายเป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับจระเข้ ชาว บ้านจึงเรียกว่า “เขาตะเข้” หรือ “เขาจระเข้” หากนั่งรถยนต์ไปตาม ถนนสายโคกสําโรง – ลํานารายณ์จะสังเกตเห็นได้ชัด คือเขาตะเภาจะอยู่ ทางทิศใต้ของถนน ส่วนเขาจระเข้อยู่ทางทิศเหนือ

The boat that was razed by the giant crocodile then became The mountain looks like Sampa Whose name is called “Khao Tapao” in the local area Sublime District Khok Samrong District

The giant crocodile has taken off the ship for the belongings in the boat to float along the wind waves.

Then floated together at one place later became a layer of mountains Like a satinThe villagers call “Khao Phum” or “Khao Khip”

about 4 km away from Lopburi town. Kaew Waen, gold rings in that boat when sinking into “Khao Kaew”

Looks like a stone pile of patches that are lonelyThere is Wat Khiri Rattanaram or Khao Kaeo temple on this hill

Baskets that store things The boat floated along the waves and sank at an area known as “Khao Basket”,

which is a mountain that resembles a basket next to the area of ​​the steel liner today. The nearby area later became a mountain called “Khao Kham Buff”. It is said that the rock from this mountain, when smelled, will smell like Khom Pak.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

 

เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ3

ในระหว่างที่ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้น วันหนึ่งมีพระทั้งสองรูปหายไปใน ตํานานสถานที่ เขาวงพระจันทร์ ที่จนถึงเขาวงพระจันทร์ และพบกับร่างของท้าวกกขนากที่กล เป็นหินนอนยาวเหยียดอยู่ในถ้ํา มีชายชราคนหนึ่งปรากฏร่างขึ้น

ตํานานสถานที่ เขาวงพระจันทร์

พระทั้งสองรูป จึงขอพักในถ้ํา และถามทางที่จะธุดงค์ต่อไป วันรุ่งขึ้นนางศรี พระจันทร์กลับจากหาซื้อน้ําส้มสายชู และได้นําอาหารถวายพระ แต่เมื่อไม่เห็นจึงถามท้าวกกขนากว่า พระสองรูปหายไปไหน  กกขนากตอบว่า เห็นแมลงวันสองตัวผ่านมาเลยเอาลิ้นตวัดเข้าไปในปาก นางจึงว่าหากยังทํากรรมอยู่เช่นนี้จะมีโอกาสเป็นอิสระได้อย่างไรนับแต่ นั้นมาร่างของท้าวกกขนากก็กลายเป็นหินไปอย่างถาวร

ส่วนนางศรีพระจันทร์ รออยู่เป็นเวลานานหลายปีไม่เห็นพระศรี อาริย์มาโปรดสักทีจึงมีความโทมนัส ระบายความคับแค้นออกมาเป็น เสียงเพลงในทุกคืนวันเพ็ญ และในที่สุดนางก็ตรอมใจตาย ณ ภูเขาลูก นั้นซึ่งต่อมามีชื่อเรียกว่า เขาวงพระจันทร์ ดังกล่าวมาแล้ว

ยังมี ตํานานสถานที่ เขาวงพระจันทร์ เกี่ยวกับเขาวงพระจันทร์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้อง กับตํานานสถานที่หลายแห่งในเมืองลพบุรี เช่น เขาเจ้ากงจีน เขาจีนโจน คลองบางขันหมาก เขาตะเภา เขาพับผ้า เขาแก้ว เขาตะกร้า เขาขนม บูด เขาตะเข้ ซึ่งเนื้อหานั้นคล้ายกับเรื่อง ตาม่องล่าย นิทานประจําจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยที่เมืองลพบุรียังเป็นทะเล และเป็นเมือง ท่าค้าขายมีพ่อค้าสําเภาจากเมืองจีนนําสินค้ามาขายที่เมืองนี้เป็นประจํา ชาวเมืองเรียกว่า “เจ้ากงจีน” ซึ่งฐานะร่ํารวย และมีภรรยานับร้อยคน แต่เมื่อผ่านเมืองใดเห็นลูกสาวบ้านใครมีความสวยงามก็จะสู่ขอมาเป็น ภรรยา โดยจัดพิธียกขันหมากอย่างใหญ่โตหรูหรา แล้วก็นําภรรยาของ ตนไปอยู่ที่เมืองจีนทุกราย

While suffering One day, the two monks disappeared in Long time, Khao Wong, the moon place, until Khao Wong Phrachan And found the body of the goddess A long stone lying in the bottom An old man appeared in the body

Both monks Therefore, please rest in And asked the way to continue the hike The next day, Mrs. Sri The moon returned from buying orange vinegar. And brought food to the monks But when he didn’t see it, he asked Where did the two monks go? The crowd responded that they saw two flies passing by, then putting the tongue in the mouth. She therefore said that if he had done this action, how could he be free? Then came the body of his body, which became a stone permanently

There is still a long time. Another story about Wong Wong Chan Related With many places in Lop Buri such as Khao Chao Kong, Khao Chin, Joan Khlong Bang Khan Mak, Khao Taphao, Khao Phaeng, Khao Kaew, Basket Khao, Buak Khao Khao. The content is similar to the story of the story of the province. Prachuap Khiri Khan follows

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

 

เขาวงพระจันทร์ศึกรามเกียรติ2

หลังจากที่หนุมานสร้างบ้านเมืองในพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระราม เสร็จ จึงตั้งชื่อว่าเมืองลพบุรี อันหมายถึง เมืองของพระลพ พระโอรสองค์หนึ่งของพระรามซึ่งหนุมานให้ความเคารพนับถือเช่น เดียวกับพระราม ส่วนศรของพระรามนั้นเนื่องจากมีอานุภาพร้ายแรง ชาวเมืองจึงอัญเชิญไปไว้ในศาลอันมีนามว่า “ศาลลูกศร” โดยมีความ เชื่อว่าจะต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงไว้เสมอ มิเช่นนั้นจะร้อนระอุจนเกิดไฟไหม้ เมืองลพบุรี

พระราม
พระราม

อีกตํานานเกี่ยวกับ พระราม และการเกิดไฟไหม้เมืองลพบุรีคือเรื่องราวของ ท้าวกกขนาก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาจากรามเกียรติเช่นกัน กล่าวคือ หลังจากเสร็จศึกทศกัณฐ์แล้ว พระรามได้ตรัสถามพิเภกว่าพวกยักษ์ ตายหมดแล้วหรือยัง พิเภกลืมไปว่าตนก็เป็นยักษ์เหมือนกัน ว่ายังเหลือเพียงยักษ์กกขนากอีกตนหนึ่ง พระรามจึงใช้เป็นยักษ์เหมือนกันจึงทูล คนหนึ่ง พระรามจึงใช้ต้นกกมาทําเป็นศรแล้ว แผลงไปสังหารพวกยักษ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ พิเภกจึงถูกศรด้วย

สําหรับท้าวกกขนากนั้น (บางตํานานบอกว่ายักษ์ตัวนี้ชื่อ ท้าว คุณราช) เมื่อถูกศรแล้วก็ปลิวมาตกที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าเขาวง พระจันทร์ และพระรามได้สาปให้ยักษ์กกขนากทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นีจน กว่าพระศรีอาริย์จะมาโปรด ด้วยเหตุนี้นางศรีพระจันทร์ ธิดาของท้าว กกขนากจึงมาอยู่คอยปรนนิบัติดูแลยักษ์ผู้เป็นบิดา และพยายามทอ ผ้าผืนหนึ่งด้วยใยบัวเพื่อเป็นจีวรสําหรับถวายพระศรีอาริย์พระพุทธเจ้า องค์ที่ ๕ ผู้จะมาตรัสรู้ในอนาคตกาลต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระสมณโคดมซึ่งเป็นองค์ที่ ๔ องค์ปัจจุบัน

ศรที่ตรึงร่างท้าวกกขนากอยู่นั้นจะขยับออกทุกๆ ๓ ปี หนุมานจึง ให้ไก่แก้วอยู่คอยเฝ้าโดยสั่งว่าเมื่อเห็นศรเขยื้อนจะหลุดให้ไก่แก้วส่งเสียง ขันขึ้น หนุมานก็จะเหาะมาตอกศรให้แน่นอย่างเดิม และทุกครั้งที่ หนุมานตอกศรจะเกิดประกายไฟลุกไหม้ ดังนั้นชาวเมืองลพบุรีจึงคอย ระมัดระวังกันพิเศษเพราะมักจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในทุกๆ ๓ ปี และ ศรของพระรามนั้นหากถูกราดรดด้วยน้ําส้มสายชูก็จะหลุดออกได้ จึงมี เรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าวันดีคืนดีจะเห็นหญิงสาวสวยถือขวดมาซื้อ น้ําส้มสายชูในตลาด แต่ชาวเมืองรู้ว่าเป็นนางศรีพระจันทร์แปลงมาจึง ไม่ยอมขายให้ และสมัยหนึ่งแม่ค้าในตลาดลพบุรีถึงกับไม่ยอมขาย น้ําส้มสายชู

ศึกรามเกียรติ์
พระราม

After HanumanbuiltthecityintheareathatwasreceivedfromRama finished.Therefore named the city of Lop Buri,whichmeansthecityof PhraLopAsonofRama,whoHanuman respected, for example Same as RamaAsforthearrowsofRama,due to his powerful power The people of the city thereforebrought it to the court named “Court Arrow”,with the beliefthatwater must always be used. Otherwise, it will get sweltering until Lop Buri city fires.

About alongtimeabout Rama and the fire of Lop BuriCityisthe story of Thao Kokkhanak which also has a historyfrom

Ramkiat.Thatisto say, aftertheendofthebattleofTosakanRamaaskedPeck. Areyou dead Pipek forgot that he was a giant too.Thatthereisonly one other giant still Rama therefore used it as a giant, sohesaidone person, Rama, therefore used the papyrus to make an arrow. Pride

to kill the remaining giants Therefore Pipek is also

arrowFor that god (Bang Long said that this giant named Thao Khun Ratch)

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google