คลังเก็บป้ายกำกับ: #แม่นาคพระขโนง

แม่นาคพระโขนง 4

อยู่ต่อมาไม่นาน ทิดมาก ก็ชักผิดสังเกตเพราะนางนาคไม่ค่อยยิ้ม หัวหยอกเย้าด้วยเหมือนก่อน ดูท่าทางซีดเซียวเหมือนคนไม่สบาย ทิด มากเข้าใจว่าคงเกิดจากการที่นางคลอดลูกร่างกายจึงไม่ค่อยปกติเหมือน เก่า จนวันหนึ่งเห็นเมียทํามะนาวตกใต้ถุน ทิดมากซึ่งกําลังทํางานอยู่ที่ ลานบ้านคิดจะไปเก็บให้แต่ก็ต้องขนหัวลุกเมื่อเห็นมือของปีศาจนางนาค ยื่นลงมาเก็บมะนาว ทิดมากชักเชื่อคําพูดของชาวบ้านมากขึ้นทุกที่ๆ ด้วยบัดนี้บรรดาชาวบ้านที่อยู่ข้างๆ ต่างถูกนางนาคหลอกหลอนจน ขวัญผวาย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้ว

ทิดมาก

ตกกลางดึก ทิดมาก ลําหาร่างเมียที่นอนอยู่เคียงข้างพบแต่กอง กระดูก จึงมั่นใจว่านางนาคตายไปแล้วจริงๆ คิดจะหาหนทางหนี แต่ นางนาครู้ตัวซะก่อนคอยติดตามอยู่ข้างกายตลอดเวลาจนคืนวันหนึ่งคิด

อุบายออกจึงบอกกับนางนาคว่าจะลงไปปัสสาวะ นางนาคไม่เชื่อขอเอาเชือกผูกตัวทิดมากจับปลายไว้ข้างหนึ่ง ทิดมากก็เอาปลายเชือกอีกข้างที่ผูกเอวตนไปมัดกับตุ่ม และเจาะช่องให้แม่นาคได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนคนกำลังถ่ายปัสวะ

ส่วนตัวคิดมากเองนั้นรีบเผ่นไปหารพระที่วัด นางนาคเห็น นานผิดสังเกตจึงกระตุกเชือกเลยรู้ว่าคิดมากหนีไปแล้วก็รีบคืนร่าง ปีศาจออกติดตามไปทันทิดมากพอดี ติดมากเห็นท่าไม่ดีเลยเผ่นข้าง หลบอยู่ในดงใบหนาดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นใบไม้ที่ลึกลัว พอได้โอกาส กระโจนจากดงใบหนาดเข้าไปหลบอยู่ในโบสถ์กลางกลุ่มพระสงฆ์ที่กําลัง สวดมนต์ทําวัตรกันอยู่

แม่นาคตามมาอาละวาดอย่างไม่ลดละ พระต้องช่วยกันใช้สาย สิญจนวนรอบโบสถ์ ปีศาจนางนาคเข้าโบสถ์ไม่ได้ก็โกรธแค้นเที่ยวหลอก หลอนชาวบ้านพระเณรไม่ลดละนับวันความเสี้ยนของปีศาจนางนาคก ยิ่งทวีมากขึ้นตามลําดับ พระเณรไม่เป็นอันทําอะไร ตกกลางคืนก็ไปรวม กันอยู่ในกุฏิหลังหนึ่ง นางนาคก็ยังเอามือล้วงขึ้นไปตามช่อง พระเณรจึง ต้องเอาชันมายาตามร่องกระดาน และข้างฝา กุฏิหลังนี้จึงได้ชื่อว่า กุฏิ ยาชัน แต่ปัจจุบันได้รื้อไปนานแล้ว

ส่วนในศาลานั้นปีศาจนางนาคก็เอาเท้าเหยียบเพดานห้อยหัวโตง เพิ่งลงมาหลอกหลอนพระเณร และผู้คนจนไม่มีใครกล้าผ่านในเวลา

After a while, it was very unhurried, because she was not smiling. Josh’s head as well as before. Seemed to be pale like a very uncomfortable person, understood

that due to the fact that she gave birth to a child, the body was not normal as before until one day saw the wife put a lemon under the floor

Very strong, which is working at The courtyard was thought to be collected, but had to be spooky when he saw the hand of the demon Naga. Filed down to collect lemons. So much more that he believed the words of the villagers more everywhere For now, all the people beside Were haunted by the Nak Kwan was shocked and moved to another location.

Very late in the middle of the night, looking for the body of a woman lying beside to meet, but the pile of bones was confident that Nang Nak was actually dead Thinking of finding a way to escape, but Nang Nak realizes beforehand, keeps following by her side all the time until one night thinking.

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google

แม่นาคพระโขนง 3

อยู่ต่อมาไม่นานทิดมากก็ชักผิดสังเกตเพราะ นางนาค ไม่ค่อยยิ้ม หัวหยอกเย้าด้วยเหมือนก่อน ดูท่าทางซีดเซียวเหมือนคนไม่สบาย ทิด มากเข้าใจว่าคงเกิดจากการที่นางคลอดลูก

นางนาค
นางนาค

นางนาค ร่างกายจึงไม่ค่อยปกติเหมือน เก่า จนวันหนึ่งเห็นเมียทํามะนาวตกใต้ถุน ทิดมากซึ่งกําลังทํางานอยู่ที่ ลานบ้านคิดจะไปเก็บให้แต่ก็ต้องขนหัวลุกเมื่อเห็นมือของปีศาจนางนาค ยื่นลงมาเก็บมะนาว ทิดมากชักเชื่อคําพูดของชาวบ้านมากขึ้นทุกที่ๆ ด้วยบัดนี้บรรดาชาวบ้านที่อยู่ข้างๆ ต่างถูกนางนาคหลอกหลอนจน ขวัญผวาย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้ว

ตกกลางดึกทิดมากคลําหาร่างเมียที่นอนอยู่เคียงข้างพบแต่กอง กระดูก จึงมั่นใจว่านางนาคตายไปแล้วจริงๆ คิดจะหาหนทางหนี แต่ นางนาครู้ตัวซะก่อนคอยติดตามอยู่ข้างกายตลอดเวลาจนคืนวันหนึ่งคิด

อุบายออกจึงบอกกับนางนาคว่าจะลงไปปัสสาวะ นางนาคไม่เชื่อขอเอาเชือกผูกตัวทิดมากจับปลายไว้ข้างหนึ่ง ทิดมากก็เอาปลายเชือกอีกข้างที่ผูกเอวตนไปมัดกับตุ่ม และเจาะช่องให้แม่นาคได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนคนกำลังถ่ายปัสวะ

ส่วนตัวคิดมากเองนั้นรีบเผ่นไปหารพระที่วัด นางนาคเห็น นานผิดสังเกตจึงกระตุกเชือกเลยรู้ว่าคิดมากหนีไปแล้วก็รีบคืนร่าง ปีศาจออกติดตามไปทันทิดมากพอดี ติดมากเห็นท่าไม่ดีเลยเผ่นข้าง หลบอยู่ในดงใบหนาดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นใบไม้ที่ลึกลัว พอได้โอกาส กระโจนจากดงใบหนาดเข้าไปหลบอยู่ในโบสถ์กลางกลุ่มพระสงฆ์ที่กําลัง สวดมนต์ทําวัตรกันอยู่

Not long after, it became very distracting, because the snake was not smiling at the head, as well as before. Seemed to be pale, like a very uncomfortable person, understood to be caused by the birth of a baby

Nang Nak body was not normal as before until one day saw the wife made a lemon under the basement Very strong, which is working at The courtyard was thought to be collected, but had to be spooky when he saw the hand of the demon Naga.

Filed down to collect lemons. So much more that he believed the words of the villagers more everywhere For now,

all the people beside Were haunted by the Nak Kwan was shocked and moved to another location.

Very late in the middle of the night, looking for the body of a woman lying beside to meet, but the pile of bones was confident that Nang Nak was actually dead

Thinking of finding a way to escape, but Nang Nak realizes beforehand, keeps following by her side all the time until one night thinking.

The ruse left and told Naga that she would go down to urinate. Nang Naga did not believe that the rope would be tied very strongly to one end. Very close, then tied the other end of the rope to bind his waist to bump And penetrating the hole for Mae Nak to hear the sound of water flowing like a person taking a scum

ติดตามได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระจาก Google